18.10.08

Навчальна програма початкового рівня користувача персональним комп’ютером "Комп’ютер – мій друг і помічник"

Програма пропедевтичного курсу початкового рівня користувача персональним комп’ютером призначена для дітей віком 9 - 10 років.
  Курс розрахований на 140 години терміном на 1 рік з урахуванням індивідуальних форм навчання.
Завдання курсу:
• практичне оволодіння учнями навичками роботи з основними складовими сучасного програмного забезпечення ПК;
• ознайомлення з функціональним призначенням основних пристроїв комп’ютера та принципами їх дії,
• формувати навички користування сучасними носіями інформації;
• вчити самостійно освоювати нові програмні засоби навчального призначення для дітей;
• розвивати вміння виконувати оптимальні дії під час пошуку інформації;
• вчити планувати дії і вибудовувати їх послідовність в груповій діяльності;
• формувати обізнаність про можливості ПК як інструменту навчально-пізнавальної діяльності;
• формувати конструкторські і дослідницькі навички активної творчості;
• формувати інтерес до комп’ютерних технологій.

Зміст програми
Комп’ютер – мій друг і помічник на Скрібд