18.10.08

Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у школі І ступеня

Відомий румунський учений А. Рошка в своїй унікальній роботі “Біографічні дані про дитинство і підлітковий вік деяких видатних учених” (Revista de psyhologie. Bucuresti, 1986 № 3. С. 161–171) вивчив біографічний шлях 15 видатних учених з метою виявити ті особливості операцій комбінування, ієрархізації і структуризації інформації, що виявлялися в дитячому і підлітковому віці і таких, що є основою наукової творчості в зрілому. При цьому він довів, що творчі успіхи цих учених в зрілому віці багато в чому були визначені “інформаційною успішністю” у віці дитячому.

Очевидно, що, не всяка інформація є “сировиною” для формування знань, а ще — не всякий вид знань потрібно формувати. Основне завдання інформатизації освітнього процесу в початковій школі (особливо в початковій) — це вміле керування цим інформаційним потоком, який приймає на себе учень, або, виражаючись термінами А.Рошки, — його ієрархізація, структуризація і комбінування.

...Комп’ютер іноді і в уяві деяких дорослих – засіб для розваг. Тому дуже важливою представляється зміна “цільової функції” дитини відносно комп'ютера, показ всього різноманіття його можливостей, формування “освітнього вектора” його використання, підвищення інформативності матеріалу, що вивчається, посилення зворотного зв'язку в системі “учень—вчитель”, розвиток творчих здібностей дітей. Комп'ютер як засіб навчання є безпрецедентним в історії педагогіки, тому що об'єднує в собі як засіб, інструмент навчання, так і суб'єкт - вчителя.

...У презентації до уроку можуть бути показані найважливіші моменти теми,
продемонстровані ефективні досліди та перетворення, електронні географічні або історичні карти, портрети, цитати, а також слайди для створення позитивної емоційної атмосфери уроку, заохочення і підбадьорення учнів у вигляді малюнків, відео, анімації, звукового супроводу. На екрані можуть також з'являтися визначення, правила, які діти записують в зошит, тоді як вчитель, не витрачаючи час на повторення або записи на дошці отримує додатковий час для індивідуальної роботи.

При плануванні і підготовці комп'ютеризованих уроків вчителеві доводиться обґрунтовано добирати необхідний матеріал.

Творчий пошук, звичайно, не повинен суперечити законам зорового і слухового сприйняття, не мати інтуїтивного підходу при озвучуванні і оформленні електронних навчальних матеріалів.

Розробляючи уроки з мультимедійним супроводом вчителі початкових класів враховують класичні дидактичні принципи.

Засоби інформатизації вимагають інших, ніж раніше, методичних підходів в освітньому процесі, а точніше, педагогічних технологій. Шлях до успіху в цій найважливішій справі повинен бути максимально творчим і демократичним.

Інформатизація освіти — це сильний засіб, і, як будь-який сильний засіб, може бути успішно впроваджений за умов розумно застосування і продуманого дозування.

Весь текст статті в науково-методичному збірнику "Використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу"; 2008 р. на Скрібд