18.10.08

Електронні засоби навчання. Міфи та реальність

...Потрібно вчити грамотному, ввічливому і змістовному мережевому спілкуванню, переконувати у фантастичній красі фізичних моделей, математичних формул, хімічних перетворень, біологічних закономірностей, заохочувати будь-які спроби самостійних аналітичних досліджень комп'ютерних освітніх ресурсів.

...Щоб кожен урок був успішним, потрібно заздалегідь підготуватися до нього: ознайомитися з теоретичними відомостями, спланувати поділ учнів на групи для виконання кожного виду роботи (якщо урок заплановано в комп'ютерному класі), підібрати додатковий (крім підручника) матеріал для опрацювання учнями, підготувати необхідне обладнання для дослідів, експериментів.

...Створювати електронні засоби навчального призначення (ЕЗНП) мають фахівці, які досконало володіють не тільки засобами сучасних технологій, а й широко ерудовані в галузі художньої композиції графічних зображень, знають основи створення якісної мультиплікації, відео, є гарними режисерами і постановниками, а також володіють знаннями з психології сприйняття людини, вікових особливостей сприймання.

Стаття в інформаційно-методичному журналі «ШКОЛА»
Електронні засоби навчання. Міфи та реальність,
№ 12(24), грудень, 2007р.
Розділ ІІ Педагогічні Технології.
Видавництво «Шкільний світ»