18.10.08

Методичні рекомендації до електронного засобу навчального призначення з курсу «Я і Україна. Природознавство» 3, 4 класи

Можливість за короткий час демонструвати процеси, які в реальних умовах проходять упродовж місяців, років або уповільнювати їх; ілюструвати та здійснювати імітаційне графічне моделювання різних процесів і явищ безумовно позитивно вплине на якість навчання.
Електронні енциклопедії, відео про тварин і рослин мають багато зайвої інформації, яка непередбачена програмами пропедевтичного курсу предметів інваріативної частини. 40-хвилинний фільм про життя тварин в пустелі, наприклад, неможливо використати на жодному уроці в 4 класі, але 2-3-хвилинні частини з нього можуть бути цінним підкріпленням під час подання нових знань вчителем.

Електронний посібник містить 34 уроки відповідно до програми пропедевтичного курсу «Я і Україна» («Природознавство») для учнів 3 класу за посібником І.І. Жаркової, Л.А. Мечникової «Уроки з курсу «Я і Україна. Природознавство» 3 клас. К.: Грамота, 2006; охоплює теми «Природа і ми», «Нежива природа», «Жива природа» та 33 уроки цього ж курсу для учнів 4 класу за посібником І.І. Жаркової, Л.А. Мечникової «Уроки з курсу «Я і Україна. Природознавство» 4 клас. К.: Грамота, 2007, як доповнення, ілюстрування навчального матеріалу з тем: «Земля – наш космічний дім», «Наша Батьківщина – Україна», «Твій рідний край».

Мета створення електронного посібника – надати практичну допомогу вчителеві початкових класів на уроках природознавства; щільніше пов’язати викладання курсу з уявленням про навколишнє середовище; пробудити в учнів живий інтерес до природи, бажання охороняти й примножувати її багатства.

Зміст методичних рекомендацій до електронного засобу навчального призначення на Скрібд