15.07.11

Цифровий розрив

Цифровий розрив у кожній школі. Проблеми-супутники

Переклад публікацій Людмили Рождєственської (з доповненнями, коментарями)
Цифровий розрив, цифрова нерівність, у деяких перекладах - цифровий бар'єр - термін, що з'явився вже в 21 столітті. Для різних країн і різних ситуацій інтерпретується по-різному, але суть від цього не змінюється. Практично завжди - це позначення різниці в можливостях доступу до інформації та до освітніх ресурсів для різних категорій населення / різних вікових та соціальних груп.
Наприклад, оскільки традиційні ЗМІ витісняються "новими медіа", а інформаційні канали швидкими темпами мігрують в Інтернет, то відсутність у якоїсь групи людей доступу до останнього або невміння користуватися комп'ютером, автоматично означають прояв "цифрового розриву".
Важливо подивитися на ситуацію цифрового розриву в кожній окремій школі, спробувати описати та проаналізувати її. Цифровий розрив часто проходить / виявляється в школі відразу за кількома осями. На ці осі буквально нанизуються проблеми - супутники цифрової нерівності.


 • Це розрив між учнями, які мають вдома доступ в Мережу, з батьками, обізнаними щодо використання Інтернету дітьми, та учнями, що не мають доступу (або доступ є, але батьки борються з "інтернет-залежністю" своїх дітей виключно заборонами). Проблеми: нерівні можливості в отриманні інформації, відсутність навичок, досвіду мережевого спілкування, труднощі в організації е-навчання в підтримку навчального процесу за рахунок використання домашніх ресурсів.
 • Це розрив між учнями, які володіють навичками інтернет-серфінгу і спілкування в соціальних мережах, та вчителями, які часто навіть не уявляють, що стоїть за цими поняттями. Можливіпроблеми: низька навчальна мотивація учнів, дисциплінарні проблеми, відсутність взаєморозуміння між учнями і вчителями, неможливість організації співпраці вчителів та учнів, відсутність перспектив для забезпечення індивідуального підходу до учнів.
 • Це розрив між частиною вчителів школи, які постійно розвивають свої навички ІКТ, та іншою (часто явно переважною за кількістю) частиною вчительського колективу, які не користується Інтернетом взагалі, або користується дуже мало. Проблеми - відсутність вільного обміну інформацією і середовища для відкритих дискусій, відсутність професійних спільнот вчителів, несформованість колективного запиту на підвищення кваліфікації, погіршення перспектив професійного росту вчителів.
 • Це розрив між вчителями-інноваторами - одинаками-першопрохідцями, що застосовують ІКТ у викладанні свого предмета та живуть активним мережевим життям, та адміністрацією, яка ще не оцінила інноваційний потенціал технологій управління школою, а, можливо, й не має елементарних навичок користувача персональним комп’ютером та сервісами Інтернету. В останньому випадкаку в школах заводяться "спеціальні люди", зазвичай це - вчителі інформатики, які вимушено "впроваджують" документообіг. Буває і навпаки: коли більш інноваційною стосовно навичок ІКТ виявляється адміністрація. Проблеми - неефективне управління школою, слабкий зворотній зв'язок, невключенність учнів та вчителів в управлінні школою, що тягне за собою високу ймовірність конфліктів та управлінських криз, погіршення перспектив на проведення будь-яких інновацій в школі.
 • Це розрив між молодими батьками, що освоїли Інтернет на роботі чи у вузі, і вчителями, які нізащо не бажають спілкуватися з ними по мейлу, не кажучи вже про блоги та інші ресурси. Але може бути і навпаки. Саме батьки з якихось причин (часто це відсутність ІКТ-навичок, звичок, необхідних установок) виявляються неготовими підтримати вчителя-ентузіаста, який залучає їх до взаємодії через мережу. Проблеми - відсутність зворотного зв'язку від батьків, пасивна участь батьків у справах школи, незнання сучасних можливостей освіти, погіршення перспектив розвитку дитини та отримання вищої освіти.
Цей перелік можна продовжувати, позначаючи прірву, в яку з плином часу зі збільшенням цифрового розриву по всіх осях, починає сповзати школа. Особливо, якщо "проблеми-супутники" в школі не обговорюються, не формулюються колективно, не усвідомлюються, або їх намагаються вирішити цілком за рахунок якихось інших штучних чинників.
Робота над проблемами,які виникли через ситуацією цифрової нерівності, являє собою в багатьох школах глобальне управлінське завдання. До їх вирішення залучається весь колектив школи, причому, не лише вчителі, а спочатку всі члени адміністрації, весь педагогічний колектив без винятку та учні й батьки.
Необхідно разом виробляти систему послідовних і осмислених кроків, які направлені на:
 • формулювання програми школи з урахуванням використання ІКТ,
 • перехід на електронний документообіг,
 • організацію електронного інфообміну в школі,
 • експериментування з новими інтернет-ресурсами,
 • навчання вчителів, і взагалі, створення системи постійного навчання та мотивування вчителів, які застосовують ІКТ в роботі.
І бути при цьому готовими до опору змінам і виникненню конфліктів ... Вони є найдовгостроковішими і, можливо,їх подолання - найважливіше в серії інноваційних проектів / змін в школі.

Подолання цифрового розриву. Модель перша, управлінська

Все починається з голови. Без управління процесом будь-які інновації в школі приречені .... Це стосується й інновацій, пов'язаних з впровадженням ІКТ в процес управління школою. Без усвідомлення проблем і завдань: "навіщо нам це все потрібно?" і "що це дасть?", не можна розраховувати на серйозні перетворення в школі та колективі. Тому адміністрації школи необхідно ретельно продумати і виробити програму дій щодо подолання цифрового розриву в своїй школі і подолання проблем-супутників.


З чого почати?

З колективного озвучення та формулювання проблем і пошуку шляхів їх розв`язання. Для цього э чудові форми - мозковий штурм, "Відкритий простір" (Open space), "Світове кафе" (World cafe),та інші для колективних обговорень.
Великої різниці в тому, яку саме технологію із запропонованих ви оберете, немає, але є деякі загальні моменти:
 • Доримуйтеся контексту! В обговореннях необхідно дотримуватися контексту своєї школи / організації, обговорювати проблеми "не взагалі", а в чіткій прив'язці до місцевих умов.
 • Утримуйте високий статус обговорення! При всій ігрової та вільній формі таких обговорень, необхідно намагатися всіляко працювати на їх статус, як колективного рішення майбутнього школи, що приймається усіма. Щоб не було: "поговорили й розійшлися" ...
 • Залучайте, заохочуйте всіх під час обговорення! Такі формати обговорень дуже ефективні в тому випадку, якщо колектив почне не просто бачити, а залучатися до нехай невеличкої зміни, але досить швидко. Тоді такі форми можуть стати традиційною формою підготовки вчителів до прийняття важливих рішень.
 • Будьте відкритими! Запрошуйте брати участь у штурмі вчителів-інноваторів та представників адміністрації інших шкіл. Найбільш ефективно працюють групи з різним за досвідом складом учасників - в них завжди гостріше позначаються протиріччя.
 • Фіксуйте все! Усі сформульовані загальними зусиллями проблеми і пропозиції треба ретельно фіксувати на папері / в електронному вигляді.
 • Публікуйте результати для загального доступу! Бажано паперові продукти обговорень перевести в цифровий формат і опублікувати для ознайомлення всього колективу. Можна використовувати для таких цілей шкільні сайти, електронні розсилки, Google-групи, Google-сайти та будь-які інші зручні для цієї мети сервіси ...
 • Помічайте та підтримуйте лідерів! Лідерство - величезний ресурс в інноваційних процесах. Причому, лідером можна бути і не за посадою, а за особистісними якостями. Відмінним лідером буде вмотивований і зацікавлений у змінах вчитель. Опора адміністрації на лідерів з колективу може принести більше користі, ніж традиційні - "вертикальні" - схеми управління.

Що далі?

Оскільки "народне обговорення", особливо спочатку, може не мати такого статусу в колективі, як рішення педради або наказ директора, потрібні подальші кроки ...
Це будуть етапи планування діяльності: створення проекту (не будемо лякатися цього слова) та управління проектом. А ще необхідні будуть фахівці, компетентні в різних сферах ІКТ і, одночасно, добре знають школу та навчальний процес. Насправді, ідеальна - самоорганізація - "шкільна команда". Наприклад, створення "групи розвитку" у своїй школі може бути першим кроком. Другий крок - створення групи поштової розсилки для спільної роботи.

Подолання цифрового розриву. Кластери проблем

Запропоновані в статті 2 Подолання цифрового розриву. Модель перша, управлінська форми колективних обговорень можуть застосовуватися для обговорення проблем учительського колективу та шляхів розв’язання їх. Які ж проблеми, пов'язані з подоланням цифрового розриву, формулюватимуть вчителі та адміністрація в окремо взятій школі?
Зрозуміло, результат буде дуже сильно залежати від того, який рівень використання ІКТ в конкретній школі. Наскільки школа оснащена технікою, яка частина вчителів пройшла відповідне навчання, і як взагалі організовано навчання вчителів. Наскільки впроваджено електронний документообіг. В якій мірі налагоджений інформаційний обмін. І від багатьох інших факторів ...
Але при цьому деякі загальні проблеми, характерні для багатьох шкіл, все-таки вдається виділити ...
Познайомимося з формою мозкового штурму з використанням технології спільного редагування документів у Googledocs. Так, мозковий штурм можна проводити й онлайн!
Переваги форми онлайн-штурму очевидні:
 • всі учасники одночасно бачать не тільки готовий результат, але й залучені до процесу;
 • не потрібно спеціально оформляти ідеї та пропозиції - все протоколюється автоматично;
 • пропозиції від різних груп не потрібно спеціально об'єднувати, оскільки всі редагують один і той же документ;
 • в "онлайн-штурмі" можна брати участь зі свого робочого місця / з дому, що економиться час, враховуючи вічну зайнятість вчителів;
 • можна організовувати такі обговорення і в асинхронному режимі, якщо всіх учасників не вдається зібрати одночасно ...
Звичайно ж, "штурмувати" можна і без використання комп'ютерів: наклеюючи "клейкі листочки" на великі аркуші ватману, розташовані в різних кутках приміщення ... Можливо, для когось така форма обговорень звичніша? У цьому випадку комусь після закінчення обговорення доведеться взяти на себе роботу по перенесенню всіх "ручних" записів в більш зручну для сприйняття і зберігання - форму електронного документа.
Результати таких он-лайн «штурмів» в різних школах Естонії наведені далі.
Учасники, які брали участь в "штурмі", об’єднуються в три рольові групи: «Вчителі», «Учні», «Адміністрація школи». Виходячи з характеристик своєї цільової групи, наприклад, рівня навичок володіння ІКТ, інтересів, потреб, звичок, кожна група формулювала кілька проблем, які є значущими для неї (з урахуванням місцевого контексту). Як з'ясувалося пізніше, нам для повноти картини не вистачило ще однієї групи. Це могла б бути група "Батьки". Тим, хто ще тільки збирається організувати подібне обговорення у вигляді рольової гри, рекомендую обов'язково врахувати і виправити цей недолік ...
Виявляється, проблеми різних груп перетинаються! Позначилися такі кластери найбільш загальних проблем ...

Проблеми, сформульовані групою "Учні":

 • Учні проводять непропорційно багато часу в Інтернеті в порівнянні з іншими заняттями;
 • Багато учнів знаходяться під впливом ігрової залежності;
 • Учні використовують веб-сервіси та соціальні мережі для спілкування і розваги, але не в навчальних цілях;
 • Досвід використання Інтернету односторонній - часто учні не знають його освітніх можливостей;
 • Норми культурної поведінки в Інтернеті в учнів часто не сформовано, учні також не інформовані про безпеку в Інтернеті;
 • Учні, як інтернет-користувачі, частіше виступають в ролі пасивних споживачів і порушують правові норми під час використання матеріалів з Інтернету;
 • В учнів відсутні навички співпраці;
 • "Класичний стиль" навчання в школі ніяк не використовує інтернет-досвід учнів та їх користувацькі навики.

Проблеми, сформульовані групою "Вчителі":

 • У вчителів не вистачає вільного часу для вдосконалення навичок використання Інтернету;
 • Багато вчителів використовують веб-сервіси та соціальні мережі для спілкування та розваги, але не для організації навчальної діяльності та професійного розвитку;
 • Більшість вчителів має мало знань та досвіду застосування ефективних стратегій навчання, в тому числі, й для самоосвіти;
 • У вчителів відсутні навички спільної роботи з учнями / колегами / адміністрацією;
 • Вчителі недостатньо обізнані про зразки навчальних матеріалах (для повторного використання) та безкоштовні освітні *платформи, представлені в Інтернеті;
 • У багатьох учителів не тільки відсутні дослідницькі навички, але вони просто не вміють шукати потрібну інформацію;
 • У більшості вчителів відсутнє уявлення про те, що таке освітні інтернет-ресурси, сервіси Веб 2.0., і як вони можуть бути використані в навчальному процесі;
 • Обмеженість професійного кругозору, що не дозволяє педагогам з'єднати нові інструменти з активними методами навчання, ефективно задіяти інтернет-досвід учнів.
 • Вчителі неохоче навчаються застосувувати нові технології, форми навчання вчителів необхідно змінюти.


Проблеми, сформульовані групою "Адміністрація школи":

 • У школі достатня кількість комп'ютерної техніки, але вона не використовується ефективно;
 • Є проблеми з електронним інфообміном: електронну пошту доводиться дублювати паперовими оголошеннями, оскільки не всі перевіряють свої скриньки регулярно;
 • Не вдається налагодити ефективний документообіг - не вистачає інформації про моделі його використання, про те, як його організувати;
 • Мало вчителів, які володіють ІКТ, тому що це "їм не треба", відсутні засоби стимулювання вчителів до інноваційної діяльності (яка полягає в дуже великій мірі у зміні звичок і установок людей);
 • Звичайна схема підвищення кваліфікації "через курси" не працює, навчання вчителів повинно бути постійним, а не одноразовим (лише «Навчання для майбутнього»);
 • Є батьки-фахівці, які могли б допомогти школі, але батьківський ресурс не задіяний;
 • Відсутні зразки / моделі ефективного впровадження ІКТ, на які можна орієнтуватися.
Кажуть, якщо проблему вдалося точно сформулювати, то її рішення вже наполовину здійснено!
А як справи у вашій школі з обговоренням проблем?
Які з них найбільш актуальні для конкретних умов вашого навчального закладу?

е-навчання – електронне навчання
ІКТ – інформаційно-комунікаційні технології
ЗМІ – засоби масової інформації